Szukaj

Reklama

Jak uniknąć odmowy zarejestrowania znaku towarowego?

Poniższy tekst jest informacją prasową dostarczoną przez podmiot zewnętrzny. Jej treść nie została przygotowana przez redakcję Branding Monitor.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i masz zamiar zabezpieczyć własną markę, to musisz zdawać sobie sprawę, iż proces ten wymaga czasu. Stworzenie oryginalnej i indywidualnej nazwy to dopiero początek. Najpierw upewnij się, czy nie wystąpią jakieś przeszkody, które sprawią, iż Urząd Patentowy odmówi udzielenia ochrony Twojemu znakowi towarowemu. Nie wiesz, na co należy zwrócić uwagę, by zastrzeżenie znaku towarowego odbyło się bez przeszkód? Podpowiadamy.

Na jakie przeszkody możemy natrafić podczas rejestracji znaku towarowego

Wielu przedsiębiorcom może wydawać się, że ich oznaczenie, indywidualny znak towarowy https://aomb.pl/uslugi/znaki-towarowe/ bez większych komplikacji i przeszkód uzyska ochronę. Jednak nie zawsze tak jest. Czasami z punktu widzenia prawa własności przemysłowej Urząd Patentowy w trakcie badania merytorycznego danego zgłoszenia natrafi na przeszkody i odmówi nam udzielenia ochrony naszego znaku towarowego. Przeszkody te można podzielić na 2 grupy:

 • przesłanki bezwzględne – zamknięty katalog przesłanek określonych w art. 1291w.p.,
 • przesłanki względne – nie są przez badane z urzędu, a jedynie na wniosek innych podmiotów.

Rejestracja znaku towarowego jest unieważniona szczególnie gdy znak towarowy:

 1. składa się jedynie z elementów, które nie podlegają ochronie,
 2. jest oznaczeniem rodzajowym,
 3. zawiera symbol narodowy, kulturowy, patriotyczny czy religijny,
 4. składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej wartość danego towaru,
 5. wprowadza w błąd co do właściwości, charakteru, jakości bądź pochodzenia geograficznego towaru,
 6. nie będzie pełnił funkcji odróżniania towarów w obrocie,
 7. zgłoszony został w złej wierze,
 8. pochodzi z języka potocznego bądź używany jest zwyczajowo w uczciwych lub utrwalonych praktykach handlowych,
 9. jest sprzeczny z porządkiem publicznym czy dobrymi obyczajami.

Naruszanie praw osobistych i majątkowych a rejestracja znaku towarowego

Przystępując do zarejestrowania swojego znaku towarowego, musisz pamiętać o jednej podstawowej rzeczy – nasze oznaczenie nie może naruszać praw osobistych oraz majątkowych osób trzecich. Bardzo często przedsiębiorcy zlecają stworzenie swojego oznaczenia w postaci etykiety, logotypu bądź opakowania innym osobom. Niekiedy zdarza się, że zapominają o tym, iż te osoby mają prawa autorskie do swojego dzieła. Wówczas twórca ma pełne prawo do korzystania ze swojego utworu oraz rozporządzania nim na wielu polach eksploatacji, a także uprawnia go do pobierania wynagrodzenia za wykorzystywanie jego dzieła. Oznacza to, że grafik ma niezaprzeczalne prawo do wykorzystywania stworzonego przez siebie logo. Jeżeli chcemy uniknąć niepotrzebnych problemów, musimy zadbać o podpisanie z autorem umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Tylko wtedy bez przeszkód uzyskamy ochronę zgłoszonego znaku towarowego i nie będziemy musieli się martwić, że w późniejszym czasie moglibyśmy utracić nasze oznaczenia.

Rejestracja znaku towarowego w złej wierze

Jak już wiemy, ochrona znaku towarowego może nie być udzielona przez Urząd Patentowy w przypadku gdy wniosek złożony jest w złej wierze. Co oznacza w złej wierze? Nie istnieje definicja tego określenia. Na złą wiarę składają się to różne, liczne sytuacje, gdy zgłaszający wie bądź powinien wiedzieć, iż podane przez niego oznaczenie narusza prawa innych osób. Ogólnie rzecz biorąc, o rejestracji znaku towarowego w złej wierze możemy mówić, gdy ktoś chce dokonać zgłoszenia w całkiem innym celu niż możliwość posiadania wyłączności posługiwania się tym oznaczeniem dla własnych usług i towarów.

Tak więc drogi przedsiębiorco, złożenie wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego musi być decyzją przemyślaną. Przeoczenie wielu okoliczności, a także niewykonanie badania zdolności rejestracyjnej naszego oznaczenia może skutkować tym, że Urząd Patentowy odmówi nam przyznania ochrony na zgłoszony znak towarowy.