Konkurs na identyfikację Muzeum Fotografii w Krakowie

Konkurs na opracowanie nowej identyfikacji wizualnej Muzeum Fotografii w Krakowie.

Charakter: otwarty, dwuetapowy
Termin zgłaszania portfolio: 10 stycznia 2019
Łączna pula nagród: 23 677,50 zł brutto

Źródło / więcej informacji: STGU