Szukaj

Reklama

Audyt identyfikacji wizualnej

Jeśli chcesz przeprowadzić audyt tożsamości wizualnej polegający na zbadaniu komunikacji Twojej marki, skorzystaj z oferty agencji Cucaburra. Poniżej znajdziesz natomiast najważniejsze informacje o takiej analizie.

1. Czym jest identyfikacja wizualna?
2. Czym jest audyt identyfikacji wizualnej?
3. Po co i kiedy przeprowadzać badanie tożsamości wizualnej?
4. Jak przebiega proces audytu?
5. Przed czym może uchronić audyt identyfikacji?
6. Jakie korzyści można uzyskać z przeprowadzonej analizy?

 

1. Czym jest identyfikacja wizualna?

Identyfikacja wizualna jest jednym z najistotniejszych elementów kreowania marki, ponieważ zwykle to za jej pośrednictwem odbiorca nawiązuje z daną marką pierwszy kontakt. Będąc narzędziem do komunikowania składa się z wielu części, a jej fundamentem powinien być znak firmowy, czyli logo.

Logo – podstawa wizualnej tożsamości – często jest nazywane rynkową „twarzą marki”. To dlatego staje się ono tym, o co każdy właściciel brandu powinien szczególnie zadbać. O „twarz” (logo) i „ubiór” (identyfikację), poprzez które codziennie ma się styczność z wieloma odbiorcami.

Identyfikacja wizualna determinuje pierwsze wrażenia i skojarzenia z jej posiadaczem, dlatego odgrywa tak istotną rolę w procesie budowania świadomości i powinna być należycie eksploatowana, aby jej użytkowanie przynosiło wymierne korzyści. Wysyła pierwszy sygnał, który nierzadko staje się punktem odniesienia do późniejszej relacji na linii marka-odbiorca. Jej jakość i atrakcyjność bardzo często jest w stanie zaważyć o tym, czy odbiorca w ogóle dostrzeże i zainteresuje się daną marką, czy zignoruje ją lub w ogóle jej nie zauważy.

W kontekście ogromnej roli obrazu w dzisiejszych komunikatach, przedsiębiorstwa powinny być szczególnie zainteresowane wysoką jakością identyfikacji wizualnej i prawidłowym jej użytkowaniem, ponieważ pierwsze wrażenia na temat marki bardzo silnie oddziałują na dalsze kreowanie jej obrazu. Pozytywny oddźwięk ułatwia budowanie relacji i wizerunku, zaś negatywny może okazać się bardzo trudny do zniwelowania poprzez inne działania brandingowe. Odbiorca może po prostu w ogóle nie dać okazji do ich zastosowania.

W celu zdiagnozowania jakości aktualnej (lub projektowanej) tożsamości wizualnej pomocny okazuje się jej kompleksowy audyt.

2. Czym jest audyt identyfikacji wizualnej?

Niczym innym jak badaniem wszystkich (bądź wybranych) elementów wizualnych, które komunikują markę na rynku. Proces analizy skupia się nie tylko na ocenie technicznego wykonania poszczególnych elementów tożsamości wizualnej (udostępnionych do badania), ale także na analizie ich spójności, ich poprawnej eksploatacji na różnych polach, jak również ocenie adekwatności identyfikacji w stosunku do oczekiwanego wizerunku marki.

Badaniu podlega przede wszystkim logo, ale również pozostałe użytkowane części corporate identity, na przykład:

 • akcydensy (wizytówki, papier firmowy, katalogi, ulotki, itp.),
 • projekty materiałów reklamowych,
 • strona internetowa,
 • oprawa graficzna profili społecznościowych,
 • grafiki przeznaczone do wykorzystywania online,
 • wzory prezentacji multimedialnych,
 • ubiór pracowników,
 • wystrój wnętrz i oznakowania budynków,
 • a także inne wykorzystywane elementy identyfikacji wizualnej.

Zakres audytu jest każdorazowo ustalany z klientem zainteresowanym przeprowadzeniem takiej analizy, dlatego elementy identyfikacyjne niewymienione powyżej także mogą być przedmiotem opracowania.

3. Po co i kiedy przeprowadzać badanie tożsamości wizualnej?

Audyt identyfikacji wizualnej jest skuteczną metodą pozyskania informacji, na podstawie których będzie możliwe podjęcie trafnych decyzji co do dalszych działań wizerunkowych, powiązanych ze sferą wizualną.

Analiza umożliwia nie tylko ocenę aktualnego stanu rzeczy, ale pozwala również zdiagnozować obszary, w których brakuje działań wizualnych, mimo że powinny być tam realizowane. W wyniku kompleksowej współpracy (powiązanej także z konsultacjami) można opracować kierunek przyszłych działań, nakreślić nową strategię oraz podjąć decyzję o przeprowadzeniu korekty i uzupełnienia, odświeżeniu, bądź całkowitej zmianie.

Badanie takie warto przeprowadzić szczególnie w kilku sytuacjach:

 • gdy zachodzi podejrzenie nieprawidłowej eksploatacji identyfikacji wizualnej (niespójności, niedopuszczalne modyfikacje, błędne używanie posiadanych wzorów);
 • gdy marka przygotowywana jest do rebrandingu lub znaczącej zmiany;
 • gdy występuje odczuwalny brak materiałów wizualnych wykorzystywanych na konkretnych polach eksploatacji (np. brak szablonów prezentacji, grafik internetowych, itp.);
 • gdy nie osiąga się oczekiwanych rezultatów wizerunkowych co do marki.

4. Jak przebiega proces audytu?

Analiza każdorazowo przybiera indywidualny charakter, a jej zakres jest dostosowywany do oczekiwań i potrzeb zamawiającego. Niemniej jednak można wyróżnić kilka wspólnych etapów, które są realizowane przy większości audytów:

 • omówienie strategii i celów marki,
 • gromadzenie elementów identyfikacji wizualnej,
 • analiza i ocena identyfikacji z wykorzystaniem różnych metod (analiza techniczna, wywiad, ankieta)
 • opracowanie wyników i przekazanie ich w formie raportu.

Podczas audytu utrzymywany jest stały kontakt z klientem, dzięki czemu zamawiający na bieżąco jest informowany o postępach pracy i wie na jakim etapie znajduje się cały proces.

5. Przed czym może uchronić audyt identyfikacji?

Wykonując audyt identyfikacji wizualnej można w porę dostrzec zagrożenia związane z corporate identity i skutecznie im zapobiegać. Analiza dostarczy informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie działań chroniących:

 • przed pochopną decyzją o rebrandingu,
 • przed błędnymi decyzjami związanymi z jakością identyfikacji (np. tworzonej w ramach rebrandingu),
 • przed błędnym zdefiniowaniem pól eksploatacji (np. podczas przygotowywania odświeżenia marki),
 • przed nieefektywną realizacją rebrandingu, procesu zmiany identyfikacji,
 • przed wyborem nieodpowiedniego wykonawcy identyfikacji wizualnej,

jak również przed innymi niepożądanymi skutkami wynikającymi z niedokładnego opracowania identyfikacji wizualnej lub niewystarczającej wiedzy w tym obszarze.

6. Jakie korzyści można uzyskać z przeprowadzonej analizy?

Audyt tożsamości wizualnej ma na celu przede wszystkim rzetelną ocenę aktualnego stanu rzeczy, na podstawie której możliwe będzie podjęcie dalszych decyzji, na przykład o rebrandingu, czy wizualnej korekcie pewnych elementów. W wyniku analizy zostanie dokonana ocena znaku firmowego i pozostałych elementów wizualnych w odniesieniu do przyjętej strategii marki, jak i techniczne wykonanie. Wskazane zostaną również nieprawidłowości w użytkowaniu identyfikacji, a jeśli współpraca obejmuje także consulting w zakresie identyfikacji, zamawiający otrzyma informacje o proponowanych zmianach, ich kierunku i sposobie przeprowadzenia.

Raport z audytu stanowi bardzo dobry punkt odniesienia do dalszych działań wizerunkowych. Pozwala określić, czy użytkowany system wizualny spełnia swoje zadanie, czy stanowi jednolitą, spójną całość, czy należycie wyróżnia markę oraz czy jest adekwatny do jej charakteru.

Zacznij działać!

Zleć audyt identyfikacji wizualnej agencji brandingowej Cucaburra, która w rzetelny i profesjonalny sposób przygotuje dla Ciebie raport o Twojej marce. Zadbaj o swoją markę i rozwijaj ją opierając się na wiarygodnych informacjach.