Szukaj

Reklama

Znaki towarowe – jakie funkcje spełniają?

Poniższy tekst jest informacją prasową dostarczoną przez podmiot zewnętrzny. Jej treść nie została przygotowana przez redakcję Branding Monitor.

Znaki towarowe - jakie funkcje spełniają?
Zarówno każdy przedsiębiorca, jak i konsument musi wiedzieć, czym są znaki towarowe. Bez nich określone produkty byłyby trudne do jednoznacznego zidentyfikowania, a tym samym wyroby straciłyby swoje unikalne znaczenie. Czym są znaki towarowe i jakie pełnią funkcję? W poniższym artykule przychodzimy z odpowiedzią!

Znaki towarowe – czym są?

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym określa się każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie od siebie towarów różnych przedsiębiorstw. Ponadto znak towarowy musi być możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w celu ustalenia jednoznacznego i dokładnego przedmiotu oddzielnej ochrony. Warunki te wynikają z normatywnej definicji i wskazują, że każde oznaczenie należy przedstawić w sposób jasny i precyzyjny. Ich zastosowanie w obrocie gospodarczym staje się zarówno czynnikiem wyróżniającym firmę na tle pozostałych, jak i elementem identyfikacji produktów lub usług oferowanych w ramach prowadzonej działalności. 

W działaniach marketingowych bardzo często wykorzystuje się symbol, który zwiększa rozpoznawalność marki i buduje z nią pozytywne skojarzenia. Posiadanie własnego oznaczenia nie tylko przekłada się na renomę firmy, ale również zwiększa wiarygodne podejście wśród klientów. Każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, aby właściwie zarejestrować i chronić swój znak towarowy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod adresem: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-gospodarcze/znaki-towarowe/.

Rodzaje znaków towarowych - jakie są?

Rodzaje znaków towarowych 

Kategorie oznaczeń mogą być różne. Za najważniejsze z nich uznaje się przede wszystkim: słowografikę i kształt. To podstawowy podział, a wszystkie symbole z tej grupy zyskują miano konwencjonalnych znaków towarowych. Istnieje jednak katalog oznaczeń, które mogą przyjąć różnorodne formy, ale wciąż zachowują swój unikalny charakter. Tego rodzaju znaki towarowe można podzielić na następujące kategorie: 

  • znaki widzialne – do których zaliczają się znaki przestrzenne (kształty produktu lub opakowania), znaki pozycyjne (ukazujące umieszczenie znaku na produkcie), animacjegest i deseń
  • znaki niewidzialne – uznaje się za nie wszystkie oznaczenia, które są postrzegane przy pomocy innych zmysłów; mogą być to smakizapachy lub dźwiękowe znaki towarowe

Za znak towarowy nie mogą być uznane produkty lub usługi, które nie przejawiają żadnych charakterystycznych cech, a w dodatku składa się na niego powszechnie używany wyraz lub symbol. Nie można wprowadzać konsumentów w błąd, stąd wybrane oznaczenie musi być jednoznacznym poświadczeniem rzetelnej jakości i wiarygodnego pochodzenia. 

Funkcje znaków towarowych 

Oznaczenie danego produktu nie tylko pozwala wyróżnić go na tle konkurencji, ale również w skuteczny sposób oddziaływać na odbiorcę. Dzieje się tak ze względu na pełnione przez znak towarowy funkcje, które łączą i przenikają się wzajemnie. Wyróżnia się:

  • funkcję odróżniającą – oznaczenie musi nadawać się do wyróżnienia produktów, czy usług na wśród innych przedsiębiorstw, 
  • funkcję gwarancyjną – odpowiada za dostarczenie klientom jakości usług, czy towarów na najwyższym poziomie,
  • funkcję reklamową – polega na zachęceniu odbiorcy do nabycia towaru lub usługi, 
  • funkcję inwestycyjną – pozyskanie i utrzymanie renomy, z którą kojarzone są działania wybranej firmy, 
  • funkcję komunikacyjną – znak towarowy jest nośnikiem informacji o oznaczonym produkcie lub usłudze. 
Źródło: Śpiewak Markiewicz Mroczyński Adwokaci s.c.